• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Filmy
Filmy

Witam w dziale filmowym.  Aby wy?wietli? dany film kliknij na jego tytule z listy poni?ej. Niektóre filmy zwi?zane s? z konkretnymi modelami, projektami czy przygodami wtedy wi?cej informacji na dany temat znajdziecie w odpowiednim dziale tej witryny.  Filmy pouk?adane s? w kolejno?ci ich powstawania (najstarsze s? na ko?cu listy). 

Kliknij na tytule poni?ej aby wy?wietli? dany film.


Tucano 60 with variable pitch prop video

Tucano 60 i ?mig?o o zmiennym skoku

Film pokazuj?cy pierwszy lot modelu World Models Tucano 60 z elektrycznym nap?dem 3-?opatowego ?mig?a o zmiennym skoku.
 

Superszybki Karl Jensen i jego Delta

KrĆ³ciutki film z pokazu jak lata "200mph Karl" na klubowym lotnisku Mather Aerospace Modelers.