• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Modele Modeltech Extra 300

Modeltech Extra 300

Zbudowany: Stycze? 2003 
Typ: Pó?makieta akrobat
Rozpi?to?? skrzyde?: 122 cm
Waga: 1.6 kg
Silnik: ?arowy 4 cm

Moj? pierwsz? pó?makiet? zdalnie sterowan? by? model zbudowany z zestawu ARF Extra 300 firmy Modeltach.  Model nie tylko prezentowa? si? bardzo realistycznie ale równie? ca?kiem dobrze lata?.  Do nap?du zastosowa?em silnik ?arowy Webra 32 o pojemno?ci 4 cm.  Za sterami siad?a pani pilot - pi?kna blondynka.

Model zmontowa?em bez ?adnych modyfikacji z wyj?tkiem zmiany zamocowania kó?ka ogonowego.  Do sterowania u?y?em pi?ciokana?owego odbiornika Hitec z 3 standardowymi serwami do nap?du sterów i jednego serwa HS-81 do sterowania silnikiem.  Zasilanie dawa? pakiet akumulatorów NiCd 4.8V.

Niestety d?ugo nie pocieszy?em si? tym modelem - odby?em mniej ni? 10 lotów.  W czasie ostatniego lotu z niewyja?nionych przyczyn utraci?em kontrol? nad modelem.  Extra przesta?a kompletnie reagowa? na wychylenia dr??ków w nadajniku i z wysoko?ci prawie 70 metrów pionowo sun??a na na ziemi?.  Z?o?liwi twierdz?, ze to wina "blondynki za sterami".  Z wraku uda?o mi si? odzyska? tylko silnik Webra, który po kapitalnym remoncie i wymianie ?o?ysk s?u?y mi do dzi?.  Ekstra 300 odesz?a do krainy wiecznych lotów.  Niech lata w spokoju.