• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom) Polish (Poland)  
Error
  • XML Parsing Error at 1:120. Error 9: Invalid character
Home Projekty
Projekty

Witam w dziale projektów i pomys?ów.  Aby wy?wietli? szczegó?owe informacje o danym projekcie wybierz jego nazw? z listy poni?ej. Niektóre z tych projektów i pomys?ów zosta?y wdro?one i rozwi?zanie zosta?o zainstalowane w modelach, inne, nieudane sko?czy?y w koszu. Lista projektów jest pouk?adana w kolejno?ci ich powstawania (najstarsze s? na ko?cu listy). 

Przez te lata powsta?o wiele projektów, wiec jest o czym pisa?, ale niestety jest na to coraz mniej czasu. Staram si? aktualizowa? t? list? na ile czas na to pozwala, dlatego od czasu do czasu pojawi si? nowy zapis.  Zapraszam do cz?stego odwiedzania tego miejsca.

Kliknij na nazwie projektu aby wy?wietli? szczegó?y.

Main Menu

Full Scale

Multimedia