• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Strona G?ówna

Moje przygody z my?liwcami GWS

Zbudowany: Grudzie? 2002 
Typ: Pó?makieta
Rozpi?to?? skrzyde?: 85 cm
Waga: 225 g
Silnik: Elektryczny

Kolejna gwiazdka, choinka i prezenty i kolejny model - GWS Zero EPS350 ARF.  W tym okresie GWS wypu?ci? na rynek ca?? seri? lekkich styropianowych modeli z nap?dem elektrycznym, stosunkowo wiernych makiet oryginalnych my?liwców z okresu II Wojny ?wiatowej.  Jednym z nich w?a?nie by? model japo?skiego Mitsubishi Zero.  

Model ten bardzo ?atwo da? si? zmontowa?, wygl?da? realistycznie, a co najwa?niejsze, dobrze lata?.  GWS Zero zmontowa?em dok?adnie wg instrukcji z oryginalnym i zalecanym wyposa?eniem.  Jedynym odst?pstwem by?o chowane podwozie, które zreszt? za?ama?o si? zaraz przy pierwszym l?dowaniu, wi?c je wymontowa?em.  Model startowa? wyrzucany z reki, a l?dowa? na "brzuchu" w trawie.

Jak to zwykle bywa, i ten model przeszed? kilka niegro?nych kraks i twardych l?dowa?, ale naprawy by?y bardzo ?atwe bo ten styropian doskonale klei si? pieni?cym klejem poliuretanowym.  W czasie napraw model dozna? te? kilku ulepsze?.   Oryginalne sterowanie lotkami by?o bardzo niedok?adne.  Druty, które s?u?y?y za dr??ki skr?tne by?y cienkie i zbyt elastyczne.  Zmieni?em wi?c ca?? konstrukcj? nap?du lotek na "push-pull" z zastosowaniem stalowej linki w plastikowym pancerzu (Sullivan Push Cable) ukrytym wewn?trz skrzyd?a.  Linka ??cz?ca obie lotki przesuwana by?a jednym serwem.  Drugim powa?nym usprawnieniem by?a wymiana nap?du.  Zamiast oryginalnego silnika szczotkowego wstawi?em w?asnor?cznie wykonany silnik bezszczotkowy ("podwójny" z cz??ci GoBrushless).  Równie? pakiet akumulatorów NiMh zosta? wymieniony na pakiet LiPo.  Tak odnowiony i przebudowany Zero lata? jeszcze lepiej, prowadzi? si? pewniej i ?atwiej.  Du?a wydajno?? i moc nap?du pozwala?a na pionowe wznoszenie, a precyzyjne sterowanie umo?liwia?o wykonywanie ró?nych akrobacji.  

Kilka lat pó?niej Zero otrzyma? "przeciwnika" - Spitfire z tej samej serii elektrycznych modeli my?liwców firmy GWS.  Spitfire zosta? zmontowany z uwzgl?dnieniem tych samych modyfikacji wykonanych na Zero.  Zastosowa?em tak samo sterowane lotki "push-pull" stalow? link? w pancerzu, oraz taki sam w?asnor?cznie wykonany kolejny silnik bezszczotkowy z cz??ci GoBrushless.  Podobnie jak Zero, Spitfire wygl?da? bardzo realistycznie, by? bardzo zwrotny a jednocze?nie ?atwy w pilota?u.  Jestem przekonany, ?e znalaz?em "recept?" na dobre zmontowanie tych zestawów GWS.  ?eby nie by? go?os?ownym, zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu z lotu GWS Spitfire przy wietrze 25km/h.  

Samoloty te by?y te? ?ród?em ró?nych zabaw i eksperymentów.  Razem z moim synem przeprowadzali?my Japo?sko-Brytyjskie walki powietrzne przy u?yciu wst??ek z bibu?ki, a pó?niej z "karabinami"- modu?ami Ultrasonic Combat firmy HobbyZone zaadaptowanymi do RC przy u?yciu uk?adu Top RC-Gun zaprojektowanego przez Thomas'a znanego na Internecie jako Mr RC-Cam.  

Obecnie oba modele GWS s? ci?gle w dobrym stanie i nadaj? si? do kolejnych podniebnych wyczynów.