• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Strona G?ówna

Lot pokazowy modelu Wilga 35/80 - lot przy ksi??ycu

Lot pokazowy modelu Wilga 35/80 - lot przy ksi??ycu

Lot pokazowy modelu Wilga 35/80 o rozpi?to?ci skrzyde? 250cm na lotnisku Mather Aerospace Modelers. Misj? tego lotu by?o zaprezentowanie w?asno?ci lotnych i charakterystyki pilota?u tego modelu.  Model zosta? wykonany w celu wyci?gania modeli szybowców dlatego prosz? nie oczekiwa? ?adnych pokazów akrobatycznych.  Zaprezentowano tutaj parametry lotne modelu wymagane do wyci?gania szybowców a wi?c krótki rozbieg do startu, lot przy ma?ych pr?dko?ciach, du?a szybko?? wznoszenia jak i mo?liwo?? szybkiego zej?cia z du?ej wysoko?ci do szybkiego l?dowania.  Zapraszam na film.

Kliknij na czarnym polu poni?ej aby rozpocz?? projekcj?.