• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
English (United Kingdom)  
Home Sztuka pilota?u

Sztuka pilota?u - magiczna liczba 4

Magiczna liczba 4Nie jest moim zamiarem wyg?oszenie tu szczegó?owego wyk?adu o sztuce pilota?u.  Jest wiele miejsc na Internecie zawieraj?cych dok?adne i naukowe informacje na ten temat.   Zamiast tego spróbuj? przekaza? kilka podstawowych zasad w sposób ?atwy do strawienia.  Trzeba tylko pami?ta?, ?e w pilotowaniu samolotów magiczn? liczb? jest "4".  I nie ma znaczenia, czy odnosimy si? do "prawdziwych" samolotów czy do modeli zdalnie sterowanych. Wszystkie aspekty zasady "cztery" obowi?zuj? jednakowo.

Przejd? do:  Magiczna liczba 4 - cz??? I ...